Skip to content

Baan Setthasiri Pattanakarn

Style : English Garden

Perspective หรือมุมมองสายตาที่เหมือนการมองเห็นจริง ช่วยทำให้ผู้ออกแบบ และ ลูกค้าหรือเจ้าของสวนเข้าใจตรงกันได้
ทำให้แบบที่อยากได้ไม่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามแบบที่ต้องการ ทรีรูทรับออกแบบและจัดสวน ที่ครอบคลุมทุกเรื่องสวน
คุมงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและนักพรรณพืช จัดสวนพร้อมงานรับประกัน