Portfolio

Bang Len 14

Tropical Garden

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 325 ตารางเมตร

สวนทรอปิคัล เน้นความร่มรื่นและบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ปที่มีชีวิตชีวา สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเย็นสบายทั้งจากบ่อน้ำและพรรณไม้ทรอปิคัล มุมนั่งเล่นผ่อนคลายอิริยบถ บรรยากาศภายในสวนดูร่มรื่นด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ที่ปลูกลดหลั่นกันไปดูเป็นธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้รกเสียทีเดียว