Skip to content

Chaengwattana

Residence

ปรับพื้นที่ใช้งานนอกบ้านให้ดูน่ามองอยู่เสมอ แต่ยังเน้นความสะดวกของการใช้งาน ทำให้ทุกพื้นที่เกิดประโยชน์

TypeResidence
Site Area165 Sq.m.