Portfolio

Watcharaphon 151 : Site Area 206 Sq.m.

Site Area 206 Sq.m.

Type : Private Residence

"Modern Tropical Garden"

สวนโมเดิร์น ทรอปิคัล ที่เน้นบรรยากาศร่มรื่น จึงเลือกใช้พรรณไม้ทรอปิคัล แต่งเติมรอบๆบริเวณสวน “ศาลา” ใช้เป็นสถานที่นั่งเล่น เป็นพื้นที่รับประทานอาหารเย็น หรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเสมือนได้ห้องนั่งเล่นภายนอกตัวบ้านตอบโจทย์การใช้งานของเจ้าของบ้านและช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสวน

บริษัทวิชาชีพ ภูมิสถาปัตยกรรม บริการงานออกแบบภูมิทัศน์ และ ก่อสร้างพื้นที่ภายนอก ดูแลงานออกแบบโดยทีม “ภูมิสถาปนิก”

Threeroots Landscape architect and Consultant