Skip to content

SCOPE OF WORK

HARDSCAPE

งานโครงสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

ศาลาพักผ่อน   |   เรือนกระจก   |   ลานนั่งเล่น   |   ทางเดิน   |   กำแพงประดับตบแต่ง   |   ที่นั่งในสวน   |   บล็อกปลูกไม้

WATER FEATURE

องค์ประกอบน้ำในสวน

สระน้ำ   |   ลำธาร   |   น้ำผุด   |   บ่อปลา   |   น้ำตกประดับหินธรรมชชาติ   |   น้ำพุ   |   น้ำล้น

PLANTING DESIGN

งานคัดสรรพรรณไม้และปลูกไม้

ไม้ยืนต้น   |   ไม้พุ่ม   |   ไม้คลุมดิน   |   ไม้ริมรั้ว   |   ไม้ฟอร์มต่างๆ

UTILITIES SYSTEM

งานระบบต่างๆในสวน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   |   ระบบรดน้ำอัตโนมัติ   |   ระบบพ่นหมอก   |   ระบบระบายน้ำในสวน

GARDEN DECORATION

งานวัสดุตกแต่งในสวน

กระถางประดับ   |   ตุ๊กตาประดับ   |   ประติมากรรม   |   หินกรวดประดับ   |   แผ่นทางเดินสำเร็จรูป   |   เฟอร์นิเจอร์ภายนอก   |   ของตกแแต่งสวนต่าง