Skip to content

Baan Sansiri Pattanakarn

Residence

“Modern Classy Garden”

พื้นที่ใช้งานนอกบ้านเน้นความสะดวกของการใช้งาน เน้นทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

TypeResidence
Site Area515 Sq.m.
StyleModern Classy