Skip to content

Nirvana Beyond Rama 2

Residence

“Modern Garden”

สวนโมเดิร์นที่มีลักษณะของพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด จึงออกแบบในพื้นที่ของบ้านหลังนี้มีส่วนของที่นั่งพักผ่อน สามารถใช้นั่งเล่นนอกตัวบ้าน หรือ ให้เจ้าของบ้านได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการรับแขก ในความจำกัดของพื้นที่จึงออกแบบให้เจ้าของบ้านได้ออกมาใช้งาน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

TypeResidence
Site Area133 Sq.m.
StyleModern garden